O Nás

Stručný popis firmy a oprávnění
_
Provádíme revize, revizní zkoušky a inspekce jeřábů, plošin, zakladačů, vysokozdvižných vozíků, TNS, žebříků, mobilních lešení, regálů OCK
a ostatních zdvihadel v Jihomoravském kraji i po celé České Republice. Školení jeřábníků a vazačů včetně vystavení jeřábnických i vazačských průkazů. Školení obsluhy zdvihacích zařízení, jeřábníků, vazačů, signalistů, obsluhy vysokozdvižných plošin a vozíků, regálových zakladačů. Školení zajištujeme i on-line a distanční formou. Veškerou tuto činnost přizpůsobujeme požadavkům zákazníka, snažíme se o individuální přístup. Klademe důraz na flexibilitu, kvalitu a příznivé ceny. 
Revizní technik zdvihacích zařízení je kompetentní k provádění revizí jeřábů, revizních a ověřovacích zkoušek zdvihacích zařízení v pravidelných termínech dle platných předpisů (Vyhl. ČBÚ a ČÚBP č. 19/1979 Sb.), ČSN 27 0142 a návodů výrobce.
Naše certifikace:
 • Osvědčení ev.č.: 3153/7/18/R,Z-ZZ-a,b,c,f – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
 • Oprávnění ev. č.: 1423/7/13/ZZ-M,O,R,Z-a,b,c,d,f – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
 • Osvědčení ev.č.: 4547/9/18/R – TZ-NA – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
 • Oprávnění ev. č.: 1069/9/18/TZ-R-NA – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
 • Osvědčení BPYROKONTROL-0525-DSK-2019 – inspekce a kontroly technického stavu dočasných stavebních konstrukcí,  vydané Pyrokontrol
 • Osvědčení PYROKONTROL-0526-ZEB-2019 – inspekce a kontroly technického stavu žebříků,  vydané Pyrokontrol
 • Osvědčení PYROKONTROL-0861-OCK-2021 – běžné prohlídky ocelových konstrukcí,  vydané Pyrokontrol
 • Osvědčení PYROKONTROL-0723-REG-2020 – odborné inspekce regálů, vydané Pyrokontrol
 • Osvědčení o autorizaci č. 32139 –  Autorizovaný inženýr pozemních staveb
 • Osvědčení ev.č.: J-86-1290 – Zkušební technik kontrolního místa manipulačních vozíků – vydané Strojírenský zkušební ústav s.p.
 • Osvědčení PYROKONTROL-0680-IVZV-2020 – školitel obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem
 • Osvědčení PYROKONTROL-0681-IRMV-2020 – školitel obsluh manipulačních vozíků ručně vedených