O Nás

Stručný popis firmy a oprávnění
_
Máme 30 letou praxi v oboru. Provádíme revize, revizní zkoušky a inspekce jeřábů, plošin, zakladačů, vysokozdvižných vozíků, TNS, žebříků, mobilních lešení, a ostatních zdvihadel v Jihomoravském kraji i po celé České Republice. Školení jeřábníků a vazačů včetně vystavení jeřábnických i vazačských průkazů. Školení obsluhy zdvihacích zařízení, jeřábníků, vazačů, signalistů, obsluhy vysokozdvižných plošin a vozíků, regálových zakladačů. Veškerou tuto činnost přizpůsobujeme požadavkům zákazníka, snažíme se o individuální přístup. Klademe důraz na flexibilitu, kvalitu a příznivé ceny. 
Revizní technik zdvihacích zařízení je kompetentní k provádění revizí jeřábů, revizních a ověřovacích zkoušek zdvihacích zařízení v pravidelných termínech dle platných předpisů (Vyhl. ČBÚ a ČÚBP č. 19/1979 Sb.), ČSN 27 0142 a návodů výrobce.

 

  • Osvědčení ev.č.: 3153/7/18/R,Z-ZZ-a,b,c,f – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
  • Oprávnění ev. č.: 1423/7/13/ZZ-M,O,R,Z-a,b,c,d,f – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
  • Osvědčení ev.č.: 4547/9/18/R – TZ-NA – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
  • Oprávnění ev. č.: 1069/9/18/TZ-R-NA – vydané TIČR, organizace státního odborného dozoru
  • Osvědčení ev.č.: J-86-1290 – Zkušební technik kontrolního místa manipulačních vozíků – vydané Strojírenský zkušební ústav s.p.
  • Osvědčení BOZP-EDU-DSK-2017-03-31/244 – revize a kontroly technického stavu dočasných stavebních konstrukcí,  vydané Pyrokontrol
  • Osvědčení BOZP-EDU-ZEB-2017-03-31/243 – revize a kontroly technického stavu žebříků,  vydané Pyrokontrol
  • Osvědčení BOZP-EDU-OCK-2017-09-29/288 – běžné prohlídky ocelových konstrukcí,  vydané Pyrokontrol
  • Osvědčení o autorizaci č. 32139 –  Autorizovaný inženýr pozemních staveb

 

 Comments are closed.