Školení

Školení jeřábníků, vazačů, obsluhy plošin, vysokozdvižných vozíků a zakladačů

Školení obsluhy VZV – vysokozdvižných vozíků, paletových vozíků, ručně vedených, motorových vozíků

Školení BOZP, prevence rizik, školení práce ve výšce kat.1

Školení řidičů referenčních vozidel

Základní školení obsahuje:

-teoretické školení

-praktickou část

-přezkoušení

-vydání průkazu, nebo osvědčení

-žadatel základního kurzu předloží potvrzení od lékaře pro konkrétní profesi

Opakované školení obsahuje:

-teoretickou část

-přezkoušení znalostí

Školení jeřábníků a vazačů probíhá v místě zákazníka, nebo na pobočce Brno.

PRŮKAZY LZE VYDAT I V ANGLICKÉ VERZI

Školení jeřábníků a vazačů Brno – doprava zdarma – školení obsluhy plošin Brno