Školení

Školení jeřábníků, vazačů, obsluhy plošin, vysokozdvižných vozíků a zakladačů

Školení obsluhy VZV – vysokozdvižných vozíků, paletových vozíků, ručně vedených, motorových vozíků

Školení BOZP, prevence rizik, školení práce ve výšce kat.1

Školení řidičů referenčních vozidel

Základní školení obsahuje:

-teoretické školení

-praktickou část

-přezkoušení

-vydání průkazu, nebo osvědčení

-žadatel základního kurzu předloží potvrzení od lékaře pro konkrétní profesi (jeřábník, vazač)

Opakované školení obsahuje:

-teoretickou část

-přezkoušení znalostí

-Provádí se 1 x ročně, nebo dle místního bezpečnostního předpisu

Ke zkoušce je potřeba předložit:

doklad o vzdělání,

-potvrzení o výkonu praxe v oboru

-potvrzení o zdravotní způsobilosti (práce ve výškách)

Ceny tvořeny na základě dohody, nebo nejnižší nabídky, množstevní slevy.

Školení jeřábníků a vazačů probíhá v místě zákazníka, nebo na pobočce Brno.

PRŮKAZY LZE VYDAT I V ANGLICKÉ VERZIComments are closed.