Jeřábník, vazač, signalista

Školení jeřábníků, školení vazačů a signalistů

Obsahem školení vazače je získání znalostí pro vazače břemen a vystavení průkazu typu A i B. Budoucí vazač se naučí všechny povolené a bezpečné způsoby uvázání břemen pomocí vázacích prostředků, nebo volně zavěšených prostředků pro uchycení břemen.

Školení pověřené osoby, školení odborně způsobilých pracovníků pro provoz jeřábů

Jeřábník je proškolen pro bezpečné ovládání konkrétních typů jeřábů tř. O, A, AS, B, C, D, F, N, S

Signalista je zaučen pro bezpečné pokyny předávané jeřábníkovi

Vystavení průkazu jeřábníka a vazače