Žebříky, regály, lešení

Provádíme kontroly žebříků, schůdků, dočasných stavebních konstrukcí (mobilních lešení) dle pokynů výrobců, dle ČSN EN 131

Provádíme běžné kontroly ocelových konstrukcí třídy následků CC1, CC2 a CC3 dle ČSN 73 2604

Provádíme inspekce regálů a regálových systémů dle ČSN EN 15635, ČSN 26 9030