Žebříky, lešení a ocelové konstrukce

Provádíme kontroly žebříků, schůdků, dočasných stavebních konstrukcí (mobilních lešení) dle pokynů výrobců, dle ČSN EN 131

Provádíme běžné kontroly ocelových konstrukcí třídy následků CC1, CC2 a CC3 dle ČSN 73 2604Comments are closed.