Kladkostroje

REVIZE KLADKOSTROJŮ

Kladkostroje – všechny typy kladkostrojů v provedení řetězovém i lanovém

Manipulátory – jeřábové manipulátory – dle dokumentace výrobce

-Kontrolní prohlídky, revize zdvihadel, revizní zkoušky a inspekce dle ČSN 270142, ČSN ISO 9927-1

-Školení obsluh včetně vystavení oprávnění jeřábník a vazač v souladu s ČSN ISO 12480-1

-Kontrola a doplnění deníků ZZ, vazačských a jeřábnických průkazů